מוזיאון יד מרדכי

תצוגת מוזיאון יד מרדכי כוללת את אגף השואה ובהמשכה את תצוגת התקומה. הוחלט לשדרג תחילה את תצוגת אגף השואה. באגף השואה  הקהל ייחשף כללית לסיפור שואת יהדות אירופה, כאשר במרכזו סיפורם של יהודי וארשה. כל זאת באמצעות מסכת אירועים הנחשפת לקהל  מבעד ל”משקפיו” של מרדכי אנילביץ מיום הולדתו בעיירה ווישקוב, המעבר לעיר וארשה, המגורים כילד בשכונת פובישלה ליד נהר הוויסלה, והמשך כנער בבית הוריו, שישוחזר במוזיאון כתפאורה. – בניית בית אנילביץ על כל אביזריו וחפציו . מבעד לחלונות הבית ירא
ה הקהל את מסכת האירועים שמרדכי אנילביץ עבר עד הגיעו לקן השומר הצעיר שישוחזר גם הוא במלואו על כל אביזריו, הרהיטים הפעילויות בו והאירועים עד פרוץ מלחמת העולם השנייה, תצוגת מרד גטו וארשה המשודרגת, כוללת מסלול צפייה חדשני ומקורי המאפשר לקהל לחוות חוויה מיוחדת במינה של הימצאות בלב האירועים העיקרים במרד גטו וארשה. תצוגת מרד גיטו וארשה שבנייתה בשלבי הסיום,  מתחילה עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ומסתיימת  עם הבריחה דרך תעלות הביוב, השחרור ממחנות ההשמדה וגמר מלחמת העולם השנייה. תצוגת מרד גיטו וארשה מעוצבת  כחוויה ייחודיות במסלול כרונולוגי מתחילת ההשתלטות הגרמנית על וארשה.